Jak działają stablecoiny i dlaczego są tak popularne?

Jak działają stablecoiny i dlaczego są tak popularne?
Autor Filip Górski
Filip Górski14.09.2023 | 8 min.

Stablecoiny to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się kategorii kryptowalut. Ich popularność rośnie z roku na rok, a coraz więcej inwestorów i podmiotów gospodarczych decyduje się na ich wykorzystanie. Skąd jednak bierze się zainteresowanie stablecoinami i co sprawia, że cieszą się one tak dużym zaufaniem? Przyjrzyjmy się bliżej specyfice i zaletom stablecoinów, aby zrozumieć przyczyny ich imponującej kariery.

Czym są stablecoiny i jak działają?

Definicja i cechy stablecoinów

Stablecoiny to kryptowaluty zaprojektowane w celu minimalizowania wahań wartości. Ich kurs jest ściśle powiązany z wartością pewnego aktywa stabilizującego, najczęściej dolara amerykańskiego. Dzięki temu stablecoiny zachowują się zupełnie inaczej niż tradycyjne kryptowaluty takie jak Bitcoin czy Ethereum, których kurs podlega dużym wahaniom. Stablecoin stara się utrzymywać swoją wartość na stałym, przewidywalnym poziomie.

Najpopularniejsze mechanizmy stabilizujące wartość stablecoinów to:

 • Posiadanie rezerw w postaci dolara lub innych aktywów o niskim ryzyku
 • System inteligentnych kontraktów, które regulują podaż stablecoinów w odpowiedzi na zmiany popytu
 • Algorytmiczne dostosowywanie podaży przez emitenta stablecoinów

Stablecoiny różnią się od siebie konkretnymi metodami stabilizacji, stopniem scentralizowania oraz przejrzystością zarządzania rezerwami. Wspólną cechą jest jednak dążenie do jak najniższej zmienności, co odróżnia je od typowych kryptowalut.

Mechanizmy stabilizujące wartość

Istnieje kilka podstawowych mechanizmów, za pomocą których stablecoiny stabilizują swoją wartość względem wybranego aktywa, zwykle dolara amerykańskiego:

 • Rezerwy walutowe - emitent stablecoina posiada rezerwy w postaci gotówki, depozytów bankowych lub bonów skarbowych. Im wyższa wartość rezerw, tym bardziej stabilny powinien być kurs.
 • Zastaw kryptowalutowy - rezerwy składają się z innych kryptowalut. Wartość zastawu musi przewyższać wartość wyemitowanych stablecoinów.
 • Algorytmiczna kontrola podaży - specjalne algorytmy automatycznie zwiększają lub zmniejszają podaż stablecoinów, aby utrzymać celowany kurs.

Niektóre stablecoiny łączą ze sobą różne mechanizmy stabilizacyjne, aby zwiększyć skuteczność i odporność. Im lepszy system stabilizacji, tym mniejsze wahania kursu stablecoina.

Przykłady popularnych stablecoinów

Do najpopularniejszych stablecoinów należą:

 • Tether (USDT) – oparty na rezerwach dolara amerykańskiego, scentralizowany
 • USD Coin (USDC) – również oparty na dolarze, ale przejrzysty i regulowany
 • DAI – zdecentralizowany stablecoin bazujący na zastawie kryptowalutowym
 • TerraUSD (UST) – algorytmiczny stablecoin, który stracił stabilność i upadł w 2022 r.

Wśród inwestorów największe zaufanie budzą stablecoiny przejrzyste i regulowane przez organy nadzoru, takie jak USDC. Z kolei stablecoiny scentralizowane i nieprzejrzyste, jak Tether, budzą dużo kontrowersji.

Zalety stablecoinów

Niższa zmienność wartości

Podstawową i oczywistą zaletą stablecoinów jest znacznie niższa zmienność ich wartości w porównaniu do typowych kryptowalut. Dla wielu podmiotów kluczowe jest, aby wartość środka płatniczego, jednostki rozliczeniowej czy przechowania wartości pozostawała na stabilnym poziomie. Stablecoiny spełniają te wymagania lepiej niż większość kryptowalut.

Dzięki stabilności kursu, stablecoiny nadają się znacznie lepiej do rozliczania transakcji, oszczędzania oraz ograniczania ryzyka walutowego. Ich zmienność jest porównywalna do tradycyjnych walut fiducjarnych takich jak dolar czy euro.

Większe zaufanie niż do typowych kryptowalut

Stablecoiny cieszą się większym zaufaniem wśród szeregu uczestników rynku niż typowe kryptowaluty. Jest to związane m.in. z ich niższą zmiennością oraz mechanizmami stabilizującymi wartość. Stablecoiny są postrzegane jako bezpieczniejsza i bardziej przewidywalna forma kryptowalut.

Dodatkowo, część popularnych stablecoinów jest regulowana i audytowana, co również zwiększa zaufanie do nich. Na przykład USD Coin (USDC) regularnie publikuje raporty poświadczające posiadanie rezerw dolara 1:1. Tether (USDT) budzi z kolei więcej kontrowersji ze względu na brak transparentności.

Użyteczność w handlu i płatnościach

Stablecoiny znajdują szerokie zastosowanie w handlu i płatnościach crypto ze względu na swoją stabilność oraz szybkość i niskie koszty transakcji. Ułatwiają wycenę towarów i usług oraz rozliczenia z użyciem kryptowalut.

Coraz więcej sklepów internetowych i usługodawców akceptuje płatności w popularnych stablecoinach takich jak Tether. Stablecoiny stanowią też podstawę większości platform finansowych w ekosystemie kryptowalut.

Wzrost popularności stablecoinów

Rosnąca adopcja w finansach

Stablecoiny z roku na rok zyskują na popularności w świecie finansów. Coraz więcej instytucji i inwestorów decyduje się je wykorzystywać ze względu na zalety takie jak stabilność wartości, wygodę użycia i szybkość transakcji. Według analityków całkowita wartość stablecoinów w obiegu może sięgnąć nawet 300 mld USD do 2025 r.

Również tradycyjne instytucje finansowe, jak banki centralne, rozważają emisję własnych cyfrowych walut powiązanych ze stabilnymi aktywami. Popularność stablecoinów z pewnością jeszcze bardziej wzrośnie w najbliższych latach.

Zastosowania w DeFi

Stablecoiny odgrywają kluczową rolę w rozwoju finansów zdecentralizowanych (DeFi). Wykorzystuje się je tam powszechnie jako jednostkę rozliczeniową oraz zabezpieczenie kredytów. Dzięki stabilnej wartości zmniejszają ryzyko w systemach pożyczek kryptowalutowych i ułatwiają wycenę aktywów.

Najpopularniejsze stablecoiny takie jak Tether, DAI czy USD Coin napędzają rozwój różnych platform DeFi. Bez stablecoinów trudno byłoby osiągnąć tak szybki wzrost tego sektora.

Perspektywy dalszego wzrostu

W kolejnych latach należy spodziewać się kontynuacji trendu wzrostowego stablecoinów. Coraz więcej osób docenia ich wygodę i korzyści płynące ze stabilnej wartości. Rośnie też zapotrzebowanie ze strony DeFi i graczy instytucjonalnych.

Jednocześnie trwają prace nad ulepszaniem mechanizmów stabilizacji, aby ograniczać ryzyko destabilizacji kursu (jak w przypadku algorytmicznego stablecoina UST). Można się spodziewać, że stablecoiny staną się jeszcze bardziej bezpieczne i atrakcyjne.

Stablecoiny a regulacje

Jak działają stablecoiny i dlaczego są tak popularne?

Kwestie prawne i nadzór

Regulatorzy na całym świecie coraz uważniej przyglądają się rynkowi stablecoinów. Część jurysdykcji wprowadziła już konkretne regulacje, a inne je planują. Dotyczą one m.in. wymogów kapitałowych, rezerw utrzymywanych przez emitentów oraz przejrzystości.

Stablecoiny budzą mniejsze kontrowersje niż typowe kryptowaluty, ale ich rosnąca skala rodzi obawy o stabilność systemu finansowego. Stąd ścisły nadzór ze strony organów regulacyjnych.

Stablecoiny scentralizowane vs zdecentralizowane

Stablecoiny dzielą się na scentralizowane i zdecentralizowane. Te pierwsze emitowane są przez pojedynczy podmiot (np. Tether), drugie zaś bazują na rozproszonych protokołach (np. DAI). Z regulacyjnego punktu widzenia łatwiej nadzorować stablecoiny scentralizowane.

Jednak w dłuższej perspektywie to rozwiązania zdecentralizowane mogą okazać się bardziej odporne i skalowalne. Stąd regulatorzy muszą znaleźć sposób na nadzorowanie obu modeli stablecoinów.

Przyszłość regulacji stablecoinów

W krótkim okresie należy oczekiwać zaostrzenia regulacji stablecoinów, zwłaszcza tych emitowanych centralnie. Możliwe jest nawet całkowite zablokowanie niektórych projektów stablecoinowych przez regulatorów.

W dłuższej perspektywie być może powstanie globalny standard regulacyjny, który pozwoli na bezpieczny i uporządkowany rozwój rynku przy zachowaniu pewnej decentralizacji. Kluczowe jest znalezienie złotego środka między innowacją a bezpieczeństwem systemu finansowego.

Ryzyka związane ze stablecoinami

Ryzyko destabilizacji

Mimo mechanizmów stabilizujących, stablecoiny nie są w pełni wolne od ryzyka gwałtownych wahań kursu. Utrata stabilności może mieć katastrofalne skutki dla posiadaczy danego stablecoina, jak pokazał przykład algorytmicznego UST.

Do destabilizacji może dojść np. wskutek ataku spekulacyjnego, upadku emitenta, problemów z zarządzaniem rezerwami lub błędów w mechanizmach stabilizujących. Dlatego kluczowa jest przejrzystość i niezawodność tych mechanizmów.

Zagrożenia dla rynków finansowych

Dynamiczny wzrost rynku stablecoinów rodzi pewne zagrożenia dla całego systemu finansowego. Regulatorzy obawiają się głównie ryzyka "bank run", czyli masowego wycofywania

Podsumowanie

Stablecoiny od kilku lat przeżywają prawdziwy rozkwit, zyskując na popularności wśród inwestorów i podmiotów wykorzystujących kryptowaluty. Ich największą zaletą jest stabilizacja wartości dzięki powiązaniu z dolarem, euro lub innym aktywem. Pozwala to ograniczyć zmienność cen i ryzyko, zwiększając użyteczność stablecoinów w płatnościach, handlu czy finansach zdecentralizowanych.

Jednocześnie wzrost rynku stablecoinów rodzi pytania natury prawnej i obawy o stabilność systemu finansowego. Dlatego kluczowe jest wypracowanie optymalnych mechanizmów nadzoru, które pozwolą rozwijać ten innowacyjny sektor przy zachowaniu bezpieczeństwa. Mimo pewnych ryzyk, stablecoiny mają duży potencjał aby całkowicie zmienić świat finansów.

Najczęściej zadawane pytania

Stablecoiny dzielą się na scentralizowane i zdecentralizowane. Te pierwsze emitowane są przez pojedynczy podmiot, drugie bazują na rozproszonych protokołach. Różnią się także mechanizmami stabilizacji - np. poprzez rezerwy walutowe, kryptowalutowe czy algorytmiczne dostosowywanie podaży.

Największym zaufaniem cieszą się stablecoiny przejrzyste i regulowane, np. USD Coin, który regularnie publikuje raporty poświadczające posiadanie zapasów dolara. Więcej kontrowersji budzą stablecoiny nieudostępniające danych o rezerwach.

Stablecoiny wykorzystuje się przede wszystkim w płatnościach i rozliczeniach kryptowalutowych. Ułatwiają wycenę i zabezpieczają przed wahaniami kursów. Są też podstawą dla większości platform finansowych w ekosystemie krypto, w tym rynku DeFi.

Istnieje ryzyko utraty stabilności, na przykład poprzez błędy w mechanizmach stabilizujących lub ataki spekulacyjne. Ponadto szybki wzrost rynku stablecoinów może stanowić zagrożenie dla całego systemu finansowego. Stąd konieczność regulacji.

Inwestycja w dobrze zaprojektowane stablecoiny może być atrakcyjna dla osób ceniących stabilność wartości i szukających bezpiecznej ekspozycji na rynek krypto. Jednak zawsze należy rozważyć potencjalne ryzyka i dywersyfikować portfel.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Darmowe Tokeny Od NFTMart
 2. Prognozy cen kryptowalut na 2023 rok - Bitcoin, Ethereum i inne.
 3. Giełdy kryptowalut - na której warto handlować w 2023 roku?
 4. Sprawdź Agencję SEO z Poznania
 5. Giełdy kryptowalut DEX kontra CEX - różnice i zalety.
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Filip Górski
Filip Górski

Cześć! Jestem pasjonatem finansów, inwestycji i fascynującego świata kryptowalut. Na blogu dzielę się wiedzą o strategiach inwestycyjnych, analizach rynku i potencjale kryptowalut. Razem odkrywamy szanse na wzrost kapitału. Dołącz, byśmy razem podbili świat finansów!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

KryptowalutyMetamask - poradnik. Czym jest i jak z niego korzystać?

W naszym praktycznym poradniku poznasz tajniki Metamask - popularnego narzędzia do obsługi portfeli kryptowalutowych i interakcji z blockchainem. Dowiedz się, czym jest Metamask, jak go zainstalować i skonfigurować, oraz jak korzystać z jego funkcji do bezpiecznego przechowywania, wysyłania i otrzymywania kryptowalut. Odkryj świat decentralizowanych aplikacji (DApps) i świadomie zarządzaj swoimi cyfrowymi aktywami.