Kryptowaluty kontra złoto - co bardziej opłaca się kupować w 2023 roku?

Kryptowaluty kontra złoto - co bardziej opłaca się kupować w 2023 roku?
Autor Dominik Zjawiński
Dominik Zjawiński31.08.2023 | 8 min.

Inwestowanie w aktywa finansowe takie jak kryptowaluty czy złoto to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów lokowania kapitału. W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój rynku kryptowalut, który przyciąga coraz więcej inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu. Z drugiej strony mamy złoto, od wieków uważane za bezpieczną przystań dla kapitału w czasach kryzysu. Które z tych aktywów bardziej się opłaca kupować w 2023 roku?

Kryptowaluty - czym są i jak działają

Definicja i rodzaje kryptowalut

Kryptowaluta to cyfrowy środek płatniczy oparty o technologię blockchain, który umożliwia dokonywanie transakcji bez udziału pośredników takich jak banki. Najpopularniejszą kryptowalutą jest oczywiście Bitcoin, jednak na rynku funkcjonuje ich już ponad 10 tysięcy. Oprócz Bitcoina do czołowych kryptowalut zaliczamy Ethereum, Ripple, Litecoin czy Cardano. Różnią się one między sobą m.in. sposobem emisji, maksymalną podażą czy prędkością transakcji.

Zasada działania blockchain

Kryptowaluty oparte są o technologię blockchain, czyli zdecentralizowanej bazy danych rozproszonych w sieci peer-to-peer. Każda transakcja zapisywana jest w postaci bloku, który następnie łączony jest z poprzednimi blokami tworząc łańcuch. Taka konstrukcja zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, ponieważ aby zmodyfikować zapisaną transakcję, trzeba by zmienić wszystkie kolejne bloki w łańcuchu. Dodatkowo blockchain jest transparentny - każdy uczestnik sieci ma wgląd we wszystkie transakcje.

Główne cechy i zalety kryptowalut

Do głównych zalet kryptowalut należą: decentralizacja (brak centralnego organu kontroli), wysoki stopień bezpieczeństwa, globalny zasięg, niskie koszty i szybkość transakcji oraz ograniczona podaż gwarantująca odporność na inflację. Dla wielu inwestorów dodatkową zaletą jest anonimowość transakcji i niezależność systemu kryptowalut od tradycyjnych instytucji finansowych czy rządów państw.

Inwestycja w kryptowaluty - możliwości i ryzyko

Sposoby inwestowania w kryptowaluty

Inwestorzy mają kilka możliwości zaangażowania kapitału w kryptowaluty. Najprostszym sposobem jest zakup monet na giełdzie kryptowalut i przechowywanie ich w cyfrowym portfelu. Można też zainwestować w fundusze inwestycyjne z ekspozycją na kryptowaluty lub kontrakty terminowe. Część brokerów umożliwia handlowanie kryptowalutami z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Coraz więcej osób decyduje się również na mining, czyli wydobywanie kryptowalut.

Analiza historycznych stóp zwrotu

Analizując historyczne stopy zwrotu z inwestycji w kryptowaluty, widać że potrafią one przynieść zyski sięgające kilkudziesięciu, a nawet kilkuset procent w skali roku. Np. Bitcoin od debiutu giełdowego w 2011 r. zyskał ponad 190 000%. Trzeba jednak mieć świadomość ogromnej zmienności na rynku kryptowalut. Nie brakowało okresów głębokich spadków, jak np. -73% dla Bitcoina w 2018 r.

Ryzyko inwestycyjne na rynku kryptowalut

Inwestowanie w kryptowaluty niesie ze sobą szereg ryzyk, których należy być świadomym. Należą do nich m.in. wysoka zmienność notowań, ryzyko regulacyjne ze strony rządów i instytucji finansowych, ryzyko utraty kapitału w przypadku kradzieży środków z portfela, czy w końcu ryzyko tzw. bańki spekulacyjnej, której pęknięcie skutkuje gwałtownymi spadkami.

Złoto jako bezpieczna przystań dla inwestorów

Długa historia złota jako aktywa inwestycyjnego

Złoto jako forma lokaty kapitału ma za sobą tysiąclecia historii. Już w starożytności pełniło rolę uniwersalnego środka wymiany. Dzięki unikalnym właściwościom fizycznym i chemicznym, złoto jest symbolem wartości i bezpiecznej przechowalni majątku w czasach kryzysu. Posiada status dobra inwestycyjnego o najwyższej płynności.

Znaczenie złota w dywersyfikacji portfela

Inwestorzy często lokują część kapitału w złoto w celu dywersyfikacji portfela i ochrony przed inflacją. Notowania złota są stosunkowo słabo skorelowane z rynkiem akcji czy obligacji. Dodatkowo w okresach kryzysów finansowych obserwuje się zwykle wzrosty cen złota, co wynika z jego statusu bezpiecznej przystani.

Wady i ograniczenia inwestycji w złoto

Należy jednak pamiętać, że inwestycje w złoto rodzą też pewne niedogodności. Fizyczne złoto wymaga zapewnienia bezpiecznego przechowywania i ubezpieczenia, a transakcje są obarczone wysokimi kosztami. Co więcej, złoto nie generuje bieżących zysków w postaci odsetek czy dywidend. W dłuższej perspektywie stopy zwrotu z inwestycji w złoto bywają niższe niż na rynku akcji.

Porównanie opłacalności inwestycji w kryptowaluty i złoto

Kryptowaluty kontra złoto - co bardziej opłaca się kupować w 2023 roku?

Analiza historycznych stóp zwrotu obu aktywów

Porównując historyczne stopy zwrotu kryptowalut i złota, zdecydowanie lepiej na tym tle wypadają kryptowaluty. Np. średnioroczna stopa zwrotu z Bitcoina w latach 2011-2021 wyniosła aż 230%, podczas gdy dla złota zaledwie 5,5%. Trzeba jednak pamiętać, że zmienność cen kryptowalut jest znacznie wyższa niż złota.

Perspektywy rozwoju rynku kryptowalut i złota

Eksperci szacują, że w nadchodzących latach kryptowaluty będą nadal dynamicznie zyskiwać na popularności jako forma inwestycji i płatności. Może to oznaczać dalsze wzrosty cen. Z drugiej strony, popyt inwestycyjny na złoto również wykazuje tendencję rosnącą, na co wpływ ma m.in. ekspansja monetarna banków centralnych.

Wpływ cyklu koniunkturalnego na opłacalność inwestycji

Na opłacalność inwestycji w kryptowaluty i złoto duży wpływ ma ogólna koniunktura gospodarcza i poziom awersji do ryzyka. W okresach prosperity inwestorzy chętniej lokują środki w bardziej ryzykownych, ale obiecujących wyższe zwroty kryptowalutach. Z kolei w czasie spowolnienia rośnie zainteresowanie bezpieczniejszym złotem.

Kryptowaluty i złoto w portfelu inwestycyjnym na 2023 rok

Rekomendowany udział kryptowalut i złota w portfelu

Eksperci zalecają, aby łączny udział kryptowalut i złota w portfelu inwestycyjnym nie przekraczał 10-20%. W obecnych uwarunkowaniach lepiej zachować ostrożność i zaalokować w kryptowaluty 5-10%, a w złoto 5-15% kapitału. Pozostałą część warto zdywersyfikować pomiędzy akcje, obligacje i gotówkę.

Strategie łączenia obu aktywów z uwzględnieniem ryzyka

Aby zbalansować ryzyko, można zastosować strategię stopniowego zwiększania alokacji w kryptowaluty w miarę wzrostu cen i zmniejszania zaangażowania w hossie. Odwrotnie należy postąpić ze złotem, zwiększając jego udział po głębokich spadkach cen kryptowalut. Dzięki temu zabiegowi złoto pełni funkcję bufora bezpieczeństwa i stabilizatora wartości portfela.

Inne instrumenty finansowe uzupełniające portfel

Oprócz kryptowalut i złota, w skład zdywersyfikowanego portfela powinny wchodzić akcje i obligacje różnych emitentów, instrumenty pieniężne oraz nieruchomości. Dzięki takiej konstrukcji można zmniejszyć całościowe ryzyko inwestycyjne i zwiększyć szanse na osiągnięcie zadowalających stóp zwrotu w różnych warunkach rynkowych.

Prognozy na 2023 rok - czy warto kupować kryptowaluty czy złoto

Przewidywania analityków dotyczące koniunktury na obu rynkach

Większość analityków przewiduje, że w 2023 roku koniunktura na rynku kryptowalut pozostanie niestabilna z uwagi na utrzymującą się niepewność geopolityczną i gospodarczą. Może to prowadzić do wahań cen zarówno w górę, jak i w dół. Z kolei ceny złota powinny utrzymywać trend wzrostowy wspierany przez rosnącą inflację i awersję do ryzyka.

Scenariusze rozwoju sytuacji i ich wpływ na decyzje inwestycyjne

W scenariuszu pogłębienia problemów gospodarczych i nasilenia obaw inwestorów, bardziej opłacalne może być złoto. Z kolei jeśli napięcia geopolityczne zelżeją, a sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie, szanse na wzrosty cen będą większe dla kryptowalut. Dlatego kluczowe jest elastyczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania poprzez rotację kapitału pomiędzy oboma aktywami.

Podsumowanie - które aktywo bardziej opłaca się kupować w 2023

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową i przewidywania ekspertów, w 2023 roku bardziej opłacalne wydaje się złoto. Jednak dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, również kryptowaluty mogą być atrakcyjną opcją. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się jednak zdywersyfikowany portfel łączący oba aktywa w odpowiednich proporcjach dostosowanych do indywidualnej tolerancji ryzyka.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno kryptowaluty jak i złoto mają swoje mocne i słabe strony jako aktywa inwestycyjne. Kryptowaluty oferują potencjał wysokich zysków, ale cechują się też ekstremalną zmiennością i wysokim ryzykiem. Złoto z kolei zapewnia bezpieczeństwo kapitału i stabilny wzrost wartości, choć generuje niskie stopy zwrotu. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację na rynkach w 2023 roku, rozsądnym podejściem wydaje się dywersyfikacja portfela i łączenie obu aktywów zgodnie z preferencjami inwestora dotyczącymi ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu.

Najczęstsze pytania

Do największych zalet inwestowania w kryptowaluty należą potencjał bardzo wysokich stóp zwrotu, globalny zasięg i dostępność, niskie opłaty transakcyjne oraz odporność na inflację.

Inwestycje w kryptowaluty obarczone są wysokim ryzykiem wynikającym z ekstremalnej zmienności notowań, niepewności regulacyjnej i prawnej, cyberprzestępczości oraz bańki spekulacyjnej.

Najważniejsze zalety inwestycji w złoto to bezpieczeństwo i stabilność wartości kapitału, dywersyfikacja portfela, ochrona przed inflacją i korelacja z rynkami akcji.

Do wad inwestowania w złoto można zaliczyć wysokie koszty transakcyjne i przechowywania, brak bieżącego dochodu w postaci odsetek czy dywidend oraz relatywnie niskie historyczne stopy zwrotu.

Tak, połączenie kryptowalut i złota w ramach zdywersyfikowanego portfela pozwala zbalansować ryzyko i maksymalizować potencjalne zyski przy akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa kapitału.

5 Podobnych Artykułów

  1. Darmowe Tokeny Od NFTMart
  2. Jak zabezpieczyć swoje kryptowaluty przed kradzieżą?
  3. Najważniejsze aktualności tygodnia: Nowinki, skandale, ważne wydarzenia.
  4. Prognozy cen kryptowalut na 2023 rok - Bitcoin, Ethereum i inne.
  5. Giełdy kryptowalut - na której warto handlować w 2023 roku?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Dominik Zjawiński
Dominik Zjawiński

Jestem Dominik Zjawiński, pasjonat kryptowalut i technologii blockchain. Moje analizy rynku oraz porady inwestycyjne pomogą Ci zrozumieć świat krypto. Razem odkrywajmy możliwości i wyzwania tego ekscytującego świata!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

KryptowalutyMetamask - poradnik. Czym jest i jak z niego korzystać?

W naszym praktycznym poradniku poznasz tajniki Metamask - popularnego narzędzia do obsługi portfeli kryptowalutowych i interakcji z blockchainem. Dowiedz się, czym jest Metamask, jak go zainstalować i skonfigurować, oraz jak korzystać z jego funkcji do bezpiecznego przechowywania, wysyłania i otrzymywania kryptowalut. Odkryj świat decentralizowanych aplikacji (DApps) i świadomie zarządzaj swoimi cyfrowymi aktywami.