Trading - co to jest i jak zacząć zarabiać na giełdzie

Trading - co to jest i jak zacząć zarabiać na giełdzie
Autor Magdalena Mróz
Magdalena Mróz27.05.2024 | 6 min.

Czym jest trading? Trading to proces kupowania i sprzedawania aktywów finansowych, takich jak akcje, kontrakty terminowe, waluty lub surowce, w celu osiągnięcia zysku z różnicy między ceną kupna i sprzedaży. Trading na giełdzie pozwala inwestorom aktywnie zarządzać swoimi inwestycjami i czerpać korzyści z fluktuacji cen na rynkach finansowych. Aby rozpocząć trading na giełdzie, potrzebujesz odpowiedniego konta maklerskiego, platformy transakcyjnej oraz strategii inwestycyjnej opartej na analizie fundamentalnej lub technicznej.

Kluczowe wnioski:
 • Trading wymaga ciągłego monitorowania rynku i szybkiego reagowania na zmiany cen.
 • Analiza fundamentalna i techniczna są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
 • Istnieją różne style tradingu, takie jak swing trading, day trading czy scalping, które różnią się horyzontem czasowym inwestycji.
 • Ryzyko i potencjalna strata są integralną częścią tradingu, dlatego ważne jest stosowanie odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
 • Sukces w tradingu wymaga cierpliwości, dyscypliny i ciągłego doskonalenia umiejętności.

Czym jest trading? Instrumenty tradingowe dostępne na giełdzie

Trading jest procesem kupowania i sprzedawania aktywów finansowych w celu osiągnięcia zysku z różnicy między ceną kupna a sprzedaży. Na giełdzie masz dostęp do wielu instrumentów, które możesz wykorzystać w swojej strategii tradingowej. Najpopularniejsze z nich to akcje, kontrakty terminowe na indeksy, towary, waluty oraz obligacje.

Akcje to instrumenty reprezentujące udział własnościowy w danej spółce, które umożliwiają tradingowym na giełdzie zarabianie na wzrostach i spadkach ich cen. Kontrakty terminowe to natomiast umowy, które zobowiązują do kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po określonej cenie. Wykorzystywane są często do zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami cen lub do spekulacji.

Na rynku walutowym trading polega na wykorzystywaniu fluktuacji kursów wymiany między różnymi walutami. Z kolei na rynku towarowym inwestorzy handlują kontraktami terminowymi na surowce, takie jak ropa naftowa, złoto czy pszenica, starając się osiągnąć zysk z różnicy cen. Wreszcie, obligacje to instrumenty dłużne, których cena zależy od stóp procentowych i ryzyka kredytowego emitenta.

Różnorodność dostępnych instrumentów umożliwia dopasowanie strategii tradingowej do swoich preferencji i apetytu na ryzyko. Niezależnie od wybranego aktywa, kluczowe znaczenie ma jednak znajomość mechanizmów rynkowych oraz rzetelna analiza fundamentalna i techniczna.

Rodzaje zleceń giełdowych wykorzystywanych podczas tradingu

Aby skutecznie przeprowadzać transakcje na giełdzie, niezbędna jest znajomość różnych rodzajów zleceń. Podstawowe typy to zlecenie po kursie rynkowym (market order), zlecenie z limitem ceny (limit order) oraz zlecenie stop loss, które automatycznie zamyka pozycję po osiągnięciu określonej ceny.

Zlecenie po kursie rynkowym (market order) jest najbardziej podstawowym rodzajem zlecenia i polega na kupnie lub sprzedaży instrumentu po aktualnie najlepszej dostępnej cenie na rynku. Zlecenie limit (limit order) natomiast pozwala ustawić maksymalną cenę, po której jesteś skłonny kupić, lub minimalną cenę, po której chcesz sprzedać dany instrument.

Kolejnym ważnym typem zlecenia jest zlecenie stop loss, które minimalizuje potencjalne straty, automatycznie zamykając pozycję, gdy cena osiągnie określony, niekorzystny poziom. Odwrotnością stop loss jest zlecenie stop buy (stop limit), które otwiera pozycję długą po przekroczeniu określonego progu cenowego.

Wśród niestandardowych rodzajów zleceń warto również wspomnieć o trailing stop – zleceniu śledzącym, które dynamicznie przesuwa poziom stop loss wraz z rosnącą ceną, a także o zleceniach OCO (One-Cancels-the-Other), pozwalających ustawić jednocześnie dwa sprzeczne ze sobą zlecenia zabezpieczające zysk i ograniczające straty.

 • Zlecenie po kursie rynkowym (market order): kupno/sprzedaż po aktualnej najlepszej cenie.
 • Zlecenie z limitem ceny (limit order): określenie maksymalnej ceny kupna lub minimalnej ceny sprzedaży.
 • Zlecenie stop loss: automatyczne zamknięcie pozycji przy osiągnięciu określonego poziomu ceny w celu ograniczenia strat.
 • Zlecenie trailing stop: dynamiczne przesuwanie stop loss wraz ze zwyżką ceny.
 • Zlecenie OCO (One-Cancels-the-Other): ustawienie dwóch przeciwnych zleceń jednocześnie.

Czytaj więcej: Zarządzanie finansami osobistymi - praktyczne wskazówki

Strategie inwestycyjne stosowane w tradingu na giełdzie

W tradingu na giełdzie możesz zastosować wiele różnych strategii inwestycyjnych, dostosowanych do Twoich preferencji i apetytu na ryzyko. Najpopularniejsze z nich to: strategia handlu trendem (trend following), podejmowanie pozycji przeciwnych do trendu (contrarian investing) oraz inwestowanie w formacje cenowe (price pattern trading).

Handel trendem (trend following) polega na otwieraniu pozycji zgodnych z aktualnym trendem na rynku i utrzymywaniu ich tak długo, jak długo ten trend się nie odwróci. Strategia ta często wykorzystuje średnie kroczące oraz inne wskaźniki techniczne do identyfikacji trendów i odpowiedniego wejścia i wyjścia z rynku.

Odwrotną filozofią jest inwestowanie przeciwne do trendu (contrarian investing), polegające na podejmowaniu pozycji krótkich przy silnych zwyżkach i długich przy głębokich spadkach. Bazuje ono na założeniu, że ekstremalne ruchy cen są przejściowe i po pewnym czasie następuje korekta.

Kolejną popularną strategią jest handlowanie w oparciu o formacje cenowe (price pattern trading), czyli rozpoznawanie i wykorzystywanie powtarzających się na wykresach formacji, takich jak trójkąty, głowy i ramiona czy linie trendu. Inwestorzy otwierają pozycje w kierunku przełamania tych formacji, zakładając kontynuację ruchu cen.

 • Strategia handlu trendem (trend following): otwieranie pozycji zgodnych z aktualnym trendem rynkowym.
 • Inwestowanie przeciwne do trendu (contrarian investing): otwieranie pozycji przeciwnych do dominującego trendu.
 • Handlowanie w oparciu o formacje cenowe (price pattern trading): wykorzystywanie powtarzających się na wykresach formacji.

Analiza fundamentalna w tradingu – definicja i przykłady

Analiza fundamentalna w tradingu koncentruje się na ocenie czynników ekonomicznych, finansowych oraz innych informacji jakościowych, które mogą wpływać na cenę danego aktywa. Jej celem jest ustalenie, czy instrument jest niedowartościowany czy przewartościowany w stosunku do swojej rzeczywistej, wewnętrznej wartości.

W przypadku akcji, analiza fundamentalna skupia się na badaniu wyników finansowych spółki, jej modelu biznesowego, zarządu, pozycji konkurencyjnej oraz perspektyw rozwoju branży, w której działa. Kluczowe wskaźniki to między innymi przychody, zyski, zadłużenie, przepływy pieniężne czy poziom dywidendy.

Podsumowanie

Trading na giełdzie jest w pełni legalną i regulowaną formą inwestowania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się z ryzykiem straty kapitału, dlatego czy trading jest legalny powinien być przeprowadzany w świadomy i rozważny sposób. Kluczową rolę odgrywa znajomość instrumentów, zleceń, strategii oraz metod analizy fundamentalnej i technicznej.

Niezależnie od preferowanego stylu tradingu, istotne jest zachowanie dyscypliny, cierpliwości i konsekwentnego przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem. Sukces wymaga również stałego doskonalenia umiejętności oraz korzystania z wiarygodnych platform transakcyjnych. Pamiętaj, że trading na giełdzie nie jest grą losową, a skuteczną strategią opartą na dogłębnej analizie rynku.

Najczęstsze pytania

Minimalna kwota niezbędna do rozpoczęcia tradingu zależy od wybranego brokera i instrumentów. Niektórzy brokerzy oferują rachunki już od kilkuset złotych, jednak zalecane jest rozpoczęcie z kwotą rzędu kilku tysięcy złotych, aby efektywnie kontrolować ryzyko.

To zależy od stosowanej strategii tradingowej. W przypadku day tradingu wymagana jest niemal stała obserwacja rynku, jednak w przypadku średnio- i długoterminowych strategii można dokonywać przeglądów w określonych odstępach czasu.

Tak, dostępnych jest wiele zaawansowanych platform transakcyjnych, zarówno webowych, jak i mobilnych, które ułatwiają trading na giełdzie. Popularne przykłady to MetaTrader, TradingView, Interactive Brokers Trader Workstation czy aplikacje brokerskie, takie jak XTB.

W tradingu akcjami nie można stracić więcej niż się zainwestuje, ponieważ maksymalna strata to wartość zainwestowanego kapitału. Jednak w przypadku instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe, istnieje ryzyko strat przekraczających depozyt.

Nie, aby zacząć trading na giełdzie, nie musisz od razu być ekspertem. Kluczowe jest solidne przygotowanie poprzez naukę i praktykę na rachunku demonstracyjnym. Z czasem, wraz z nabywaniem doświadczenia, możesz stopniowo rozwijać swoje umiejętności.

5 Podobnych Artykułów

 1. Darmowe Tokeny Od NFTMart
 2. Jak zabezpieczyć swoje kryptowaluty przed kradzieżą?
 3. Najnowsze wiadomości tygodnia: 103 odcinek
 4. Prognozy cen kryptowalut na 2023 rok - Bitcoin, Ethereum i inne.
 5. Giełdy kryptowalut - na której warto handlować w 2023 roku?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Magdalena Mróz
Magdalena Mróz

Jestem entuzjastką świata finansów i inwestycji. Moje miejsce w sieci to skarbnica wiedzy o oszczędzaniu, inwestowaniu i budowaniu lepszej przyszłości. Zapraszam  do wspólnego odkrywania strategii sukcesu i niezależności finansowej

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły